Tillgänglighet i hallen

Tennisintresset bland SLTK:s medlemmar har under senare år ökat kraftigt. Detta är naturligtvis mycket glädjande. Dessvärre har SLTK med sina fyra inomhusbanor en begränsad kapacitet att möta efterfrågan på lediga banor. Läs mer…

Hjärtstartare

Klubben har införskaffat en hjärtstartare. Den hjälper inte mot svaga matchnerver men kan vara livsavgörande vid hjärtstopp. Personalen kommer dessutom att genomgå en hjärt-lungräddningskurs. Vi hoppas att den aldrig behöver användas…

Summercamp 2017

Det finns några platser kvar… Summercamp 2017, en intensivträning för seniorer på våra fina grusbanor. Vi spelar veckorna 21, 22, 23 och tiderna man kan spela är kl. 08.00-10.00 eller kl. 10.00-12.00. Läs mer…

Ställ mig i kö

I klubbens strävan att öka tillgänglighet och minska antalet “no-shows” aktiverar vi nu en ny funktion (på test) i MATCHi som innebär att man kan ställa sig på kö för en eller flera tider. Läs mer…

Tennisskole-KM

Nästa vecka är det premiär för Tennisskole-KM! Alla juniorer i tennisskolan får då chansen att tävla på sin egen nivå på sin vanliga tennistid. Läs mer…

Klubbdagar & provspel för juniorer

Vill du börja spela tennis på SLTK i höst? Då ska du anmäla dig till SLTK’s klubbdagar med provspel, 16/5 och 17/5. Vi tar in främst små barn men även några äldre. Platsantalet är begränsat. Läs mer…

Sommarläger 2017

SISTA DAGEN FÖR ANMÄLAN 17/4. Sommaren och grussäsongen närmar sig och det är dags att anmäla sig till juniorernas sommarläger. För information om grupper, tider och anmälan klicka på Läs mer…