Abonnemang & trivselspelstider

Abonnemangstider och trivselspelstider börjar gälla fr.o.m vecka 32, d.v.s. måndag 3/8. Glöm inte att boka av din tid om den inte ska användas (www.sltk.se/kontraktstider).