Observera att du anmäler dig till reservlistan. 

Anmälan är nu stängd. Frågor skickas till klubbresa@sltk.se