Observera att du anmäler dig till reservlistan. 

Deltagare

Kontaktuppgifter

SLTK's Norwegian bokning är full. Meddela under övrigt om ni vill stå på reservlista för Norwegian flyget.
Här kan ni ange önskemål om kost, information om egen resa, etc.

Godkänn och skicka in

Observera: Anmälan är bindande. Alla avbokningar före den 14:e Juli debiteras avgift om 1000kr/person. Avbokningar efter den 14:e Juli är ingen återbetalning på, om man inte kan hitta någon som tar ens plats. Om man hittar ersättare betalar man avbokningskostnaden á 1000kr/person + namnändring på biljetten á 800kr/person. Vi försöker vara behjälpliga med att hitta ersättare, men garanterar inget.