Juniormedlemmar som bokar bana tidigast 5 minuter innan hel timme spelar gratis förutsatt att spel sker mellan juniorer.

För samtliga juniorpriser gäller att bokning sker med juniormedlemmens konto i MATCHi.