KM ute 2014 Damsingelsemifinalisterna Hanna Brenner och Karin Olsson.