Gilla SLTK!

Vi har på prov skapat en Facebook-sida där styrelsen, kansliet, tränarna och medlemmar kan ta del av information, nyheter och bilder samt kommunicera med varandra.

Gilla SLTK på http://www.facebook.com/saltsjobadensltk