Sign-in bokas och betalas i MATCHi. Endast för medlemmar.

För att kunna anmäla dig behöver junioren ett konto i MATCHi med en unik e-postadress som inte används av ett annat användarkonto i MATCHi. Kontakta kansliet på SLTK eller MATCHi’s support om du behöver hjälp.

De sign-in pass vi erbjuder våra juniorer är:

Torsdagar 16.00-17.00

För alla spelare!

Fler sign-ins är på gång HT19!