Klubben har olika former av kontraktstider, d.v.s. fasta tider som löper terminsvis:

  • abonnemang
  • trivselgrupp
  • divisionsspel

För att minska antalet no-shows har styrelsen tagit fram ett antal regler för abonnemangs-, trivsel- och divisionstider och dessa regler gäller fr.o.m. 2015-03-16.

Grundprincipen som SLTK jobbar efter är:
  • Tider som ej kommer att användas ska bokas av i god tid för att ge övriga medlemmar möjlighet att boka och spela.
Reglerna som skall säkerställa att vi följer principen är:
  • Abonnemang bokas av i MATCHi senast 24 timmar innan.
  • Trivseltider bokas av genom att kontakta kansliet senast 24 timmar innan för vardagskvällar och senast fredag kl.16 för helger. Det är trivselgruppens medlemmars solidariska ansvar att se till att informationen når fram och om man inte når kansliet per telefon skall ett mail vara kansliet till handa senast 24 timmar innan för vardagskvällar och senast fredag kl.16 för helger. Mail adressen kansliet(at)sltk.se används som vanligt. Det räcker således inte med att man försökt ringa kansliet.
  • Divisionstider ska bokas av i Backhandsmash senast 24 timmar innan för vardagar och senast fredag kl.16 för helger.
Om man inte följer ovanstående regler:
  • No-show ger en varning. Har man 3 no-show under en termin blir man av med sin abonnemangs- eller trivseltid utan återbetalning. Loggning av tiderna kommer ske och det finns ingen informationsskyldighet, d.v.s. en no-show som loggas via kamera kommer inte per automatik resultera i ett mail eller telefonsamtal till innehavare av abonnemang resp. trivselgruppen.
  • För divisionstider gäller att antal no-shows summeras för terminen och divisionsledarna tillsammans med styrelsen tar beslut om ev. minskat antal divisionstider. Grundprincipen är att ingen division får har mer än 3 no-shows per termin.

Vi hoppas på förståelse för dessa regler och att de ska leda till bättre tillgänglighet för alla medlemmar och att vi slipper se nedsläckta banor på attraktiva tider – vi vill spela tennis!