Läxklubb på SLTK

I samarbete med Friendtivity erbjuder SLTK en Läxklubb, i vårt nya klubbrum, för alla barn som vill ha en stunds rolig och stimulerande läxläsning i samband med sin tennisträning. Läs mer…

I Läxklubben får en grupp om högst fem barn möjlighet att under en timme göra sina hemuppgifter med stöd av ledare från Friendtivity. Läxklubben träffas inledningsvis varje tisdag och onsdag (se tider i MATCHi). Om intresset är stort utökar vi med fler dagar. Avgiften för Läxklubben är 60kr/tillfälle (60 min).

Boka plats så här:

Läxklubben leds av duktiga och engagerade ledare från Friendtivity, ett företag med ursprung i Saltsjöbaden.