Klubbens medlemmar erbjuds träning i grupp eller enskilt efter önskemål.

Som framgår av prislistan nedan gäller olika priser för icke attraktiv tid och attraktiv tid. Observera att vi inte alltid har dessa bantimmar till förfogande men om speltid och instruktör inom ordinarie arbetstid finns till förfogande så är det dessa priser som gäller. En terminskurs är 15 träningstillfällen och kostar enligt prislistan nedan. De 15 träningstillfällena som läggs ut är schemalagda och bindande. Vid för stor frånvaro förlorar man sin möjlighet till terminsträning.

Spelar man ensam med instruktör måste man senast tre dagar innan speltillfället avboka tiden och då får man pengarna tillbaka. Detta kan du inte göra om du tränar i grupp, då vi inte kan ställa in tiden om någon eller några får förhinder.
Avbokning av strötidsinstruktion måste ske senast 15.00 dagen innan annars debiteras fullt pris.

Icke attraktiv tid är:
Hallen måndag-–fredag 07.00-–17.00, måndag-–fredag 22.00-–23.00, lördag 18.00-–23.00, lördag-–söndag 07.00-–09.00 och söndag 22.00-–23.00.
Grusbanor måndag-–fredag 07.00-–17.00.

Attraktiv tid är:
Hallen måndag-–fredag 17.00-–22.00, lördag 09.00–-18.00 och söndag 09.00-–22.00.
Grusbanor måndag-–fredag 17.00-–23.00 och lördag-–söndag 07.00-–23.00

Prislista fr.o.m. vårterminen 2015
Timträning icke attraktiv tid
Pris per elev
  • 1 elev 650 kr
  • 2 elever 350 kr
  • 3 elever 250 kr
  • 4 elever 200 kr
Timträning attraktiv tid
Pris per elev
  • 1 elev 710 kr
  • 2 elever 380 kr
  • 3 elever 270 kr
  • 4 elever 220 kr
I dessa priser ingår instruktör, bana och bollar i 60 minuter.