Klubbens medlemmar erbjuds träning i grupp eller enskilt efter önskemål.

Som framgår av prislistan nedan gäller olika priser för icke attraktiv tid och attraktiv tid. Observera att vi inte alltid har dessa bantimmar till förfogande men om speltid och instruktör inom ordinarie arbetstid finns till förfogande så är det dessa priser som gäller. En terminskurs är ca 16 träningstillfällen och kostar enligt prislistan nedan. De 16 träningstillfällen som läggs ut är schemalagda och bindande. Vid för stor frånvaro förlorar man sin möjlighet till terminsträning.

Spelar man ensam med instruktör och inte kan spela på sin träningstid måste man senast tre dagar innan speltillfället avboka tiden. Vi återbetalar endast tiden endast om vi kan hitta en ersättare.
 
Om du tränar i grupp utgår ingen ersättning vid frånvaro (då vi inte kan ställa in träningen om någon får förhinder.
 
Avbokning av strötidsinstruktion måste ske senast 15.00 dagen innan annars debiteras fullt pris.

Icke attraktiv tid är:
Hallen måndag-–fredag 07.00-–17.00, måndag-–fredag 22.00-–23.00, lördag 18.00-–23.00, lördag-–söndag 07.00-–09.00 och söndag 22.00-–23.00.
Grusbanor måndag-–fredag 07.00-–17.00.

Attraktiv tid är:
Hallen måndag-–fredag 17.00-–22.00, lördag 09.00–-18.00 och söndag 09.00-–22.00.
Grusbanor måndag-–fredag 17.00-–23.00 och lördag-–söndag 07.00-–23.00

 
Prislista fr.o.m. höstterminen 2018
 
Timträning icke attraktiv tid
Pris per elev
  • 1 elev 670 kr
  • 2 elever 360 kr
  • 3 elever 260 kr
  • 4 elever 205 kr
Timträning attraktiv tid
Pris per elev
  • 1 elev 730 kr
  • 2 elever 390 kr
  • 3 elever 280 kr
  • 4 elever 225 kr
I dessa priser ingår instruktör, bana och bollar i 60 minuter.