SLTK Sommarläger 2015

Nu är gruppindelningen för sommarens tennisläger publicerad. Se Junior -> Tennisläger.

www.sltk.se/tennislager