Ansökan om medlemsskap görs i MATCHi (kräver att du har konto i MATCHi).

Medlemslån
Som de allra flesta tennisklubbar tar även SLTK upp ränte- och amorteringsfria lån från sina medlemmar för att finansiera större investeringar. Denna kapitalinsats är för närvarande fastställd till 3 500 kr. För mer information om medlemslån och övriga villkor för medlemskap i SLTK, klicka HÄR.